Vega test

VEGA-testeren måler de elektriske impulser og informationsstrømme

En VEGA-tester er et apparat til måling af ubalancer i kroppen

Den er en videreudvikling af elektroakupunktur og er i EU katagoriseret som medicinsk udstyr på lige fod som f.eks. ultralydscannere.

VEGA-testeren måler de elektriske impulser og informationsstrømme, der konstant foregår i kroppen. Derved anvender VEGA-testeren til dels de samme principper, som der anvendes ved eletrokardiogrammer (EKG).

En VEGA-test kan bl.a. vise:

  • Vitamin- og mineralbalancen
  • Behov for kosttilskud
  • Allergier
  • Fødevareroverfølsomhed
  • Organsvagheder
  • Virus-, bakterie-og svampeangreb
  • Forgiftninger
  • Graden af stress i kroppen
  • Syre/base tilstand

Som kostvejleder synes jeg, at VEGA-testeren er et godt supplement, når jeg skal udfærdige den personlige kost- og livsstilsplan, da jeg fra starten så har et mere sikkert indtryk af de ubalancer og behov, min kunde har.

VEGA-testen kan foregå i forbindelse med et kostforløb, men kan også stå alene. VEGA-testen foregår ved at måle hudmodstanden på bestemte punkter i hånden og er fuldstændig smerte- og bivirkningsfri.